Gemeentehuis Domburg

Omschrijving van het project:
In het gemeentehuis te Domburg hebben wij de huidige installatie(s) bestaande uit warmte- en koude-opwekking vervangen door een innovatief en duurzaam klimaatsysteem met een vermogen van 200 kW. Synto B.V. was verantwoordelijk voor advies, installatie en 15 jaar onderhoud (DBM). De nieuwe installatie is zeer energiezuinig, maakt gebruik van een natuurlijk koudemiddel en maakte het mogelijk om afscheid te nemen van de gasinstallatie. Het hele gemeentehuis is nu gasloos en wordt ‘all-electric’ verwarmd en/of gekoeld. Door het plaatsen van 500 PV-panelen wordt er voorzien in de eigen elektriciteitsvraag. Het energiegebruik in het gemeentehuis is gedaald tot onder de 20 kWh/m²/jaar wat ruim onder de BENG-eis is welke anno 2018 gesteld wordt voor overheidsgebouwen. De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd waarbij het kantoorgebouw volledig inbedrijf is gebleven. Met het oog op 15 jaar onderhoud is een Web Easy gebouwbeheersysteem gekoppeld aan de installatie(s), hiermee zijn wij instaat vijftien jaar, op afstand de gehele installatie te monitoren en beheren.

Gegevens over het project:

Project:Verduurzaming Gemeentehuis Domburg
Opdrachtgever:Gemeente Domburg
Architect:n.v.t.
Adviseur:Synto
Bouwkundig aannemer:n.v.t.
Locatie:Domburg
Soort organisatie:Overheid/Gemeente
Periode van uitvoering:2018 – 2019 
Takenpakket:Werktuigbouwkundige installaties Elektrotechnische installaties
Aard van het werk:Renovatie