Multidisciplinaire installateur

DIENSTEN

Inspecties & wet- en regelgeving

Om u continu te kunnen verzekeren van een comfortabele, duurzame, veilige en gezonde omgeving, én om ervoor te zorgen dat u voldoet aan alle actuele wettelijke eisen, voeren we ook keuringen en inspecties uit. Hieronder leest u alles over de wet- en regelgeving die van toepassing is op gebouwen en de bijbehorende inspecties en keuringen die wij voor u kunnen uitvoeren. 

STOOKINSTALLATIES

Periodiek Onderhoud Stookinstallaties Scios 1, 2, 3 en 5

Scios Scope 1

Het Activiteitenbesluit stelt periodiek onderhoud aan stookinstallaties verplicht. Volgens artikel 3.2.1 moeten onderhoud en inspecties aan kleine en middelgrote installaties worden uitgevoerd door een SCIOS gecertificeerd bedrijf én door een SCIOS gecertificeerd persoon.

In 2018 heeft de overheid de EPBD (Energie Prestaties Gebouwen) herzien. Vanaf 2020 moeten alle verwarmingsinstallaties met een nominaal vermogen van 70 kW of meer periodiek EPBD gekeurd worden. De keuringsmethodiek wordt ontwikkeld door SCIOS en is uiterlijk 10 maart 2022 beschikbaar. Tot die tijd is er een overgangsregeling van kracht en volstaat een SCIOS Scope 1 of 2 keuring om te voldoen aan de keuringsverplichting.

Lees verder over de SCIOS 1, 2, 3 en 5 veiligheidsinspecties (PDF) »

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

Inspecties elektrotechnische installaties NEN1010, Scios 8, 10 en 12

NEN1010 inspectie

Volgens de ARBO-wetgeving moeten werkgevers zorgen voor een veilige werkomgeving. Elektrische installaties, arbeidsmiddelen en ander materieel moeten dan ook aantoonbaar van goede kwaliteit zijn en op een veilige manier gebruikt kunnen worden. Daarom moeten ze regelmatig worden geïnspecteerd door een expert die gebruik maakt van erkende inspectiemethodieken.

Lees verder over de NEN1010 norm en de SCIOS 8, 10 en 12 veiligheidsinspecties (PDF) »

WATERTECHNIEK

Veilig en gezond drinkwater in elk gebouw

Watertechniek

Nederland beschikt over de beste drinkwaternetwerken ter wereld. Het Nederlandse drinkwater moet dan ook aan strenge, wettelijk verplichte kwaliteitseisen voldoen om te voorkomen dat bacteriën zoals de legionellabacterie de kans krijgen om te groeien en mensen ziek te maken. Deze wetgeving loopt uiteen van regels die betrekking hebben op hoe een drinkwaterinstallatie aangelegd en onderhouden moet worden, tot voorschriften die zich specifiek richten op het voorkomen van legionellabesmettingen.

Lees verder over watertechniek inspecties (PDF) »

KOELTECHNIEK

Vertrouw op goed functionerende koelsystemen

Koeltechniek

Een goed binnenklimaat in gebouwen wordt steeds belangrijker. Met de juiste binnentemperatuur voelen we ons beter, werken we geconcentreerder en zijn we dus productiever. Goede, passende en correct functionerende koeltechnische installaties maken hierbij het verschil. Zeker tijdens hete zomermaanden moet men kunnen vertrouwen op goede koelsystemen.

Lees verder over koeltechniek inspecties (PDF) »

DUURZAAMHEID

EPA-U

Een duurzame plicht

Vastgoed ligt enorm onder de aandacht. Gebouwen veroorzaken zo’n 40% van de CO 2-uitstoot en dit moet met energiebesparende maatregelen in korte tijd teruggedrongen worden. Organisaties moeten aan steeds meer wettelijke verplichtingen voldoen die ervoor moeten zorgen dat de energie-efficiëntie van gebouwen verbetert. 

Zo moeten kantoorgebouwen in 2023 minimaal beschikken over energielabel C en zijn organisaties met meer dan 250 FTE nu al verplicht een EED (European Energy Directive) audit uit te voeren. In 2050 moet de gebouwde omgeving in Nederland zelfs volledig energieneutraal zijn!

Lees hier meer over de wetgeving met betrekking tot duurzaamheid (PDF) »

BRANDDETECTIE

Branddetectie

Goede brandpreventie is van levensbelang 

Het tijdig signaleren van een beginnende brand is van levensbelang. Met een adequate brandbeveiligingsinstallatie krijgt brand geen kans om uit te groeien tot een vuurzee. Brandweer en verzekeraars eisen bovendien een bepaalde mate van brandbeveiliging. Synto kan hierbij in een vroegtijdig stadium een adviserende rol spelen. Synto is een gecertificeerd branddetectiebedrijf en daarmee uw garantie dat onze branddetectiesystemen worden geleverd en onderhouden volgens de verplichte veiligheidseisen.

Lees hier meer over de wetgeving met betrekking tot branddetectie (PDF) »