Proefbrand parkeergarage Middelburg

De nieuw aangelegde brandmeldinstallatie in de parkeergarage aan de Kousteensedijk in Middelburg is met vlag en wimpel geslaagd voor onze test. Onze werkzaamheden in de parkeergarage hebben we namelijk afgerond door de nieuwe installatie te onderwerpen aan een proefbrand. 

Waarom een proefbrand? 
In bepaalde gevallen dient de werking van een brandmeldinstallatie te worden aangetoond middels een proefbrand. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer er wordt afgeweken van de projecteringsrichtlijnen of wanneer de ruimte niet voldoet aan de omschrijving in de NEN2535 norm van een standaardruimte, wat betreft hoogte, luchtsnelheid en belemmeringen voor het opstijgen van de rook. Dit alles dient in het Programma van Eisen te worden vastgelegd. 

Wat doen we bij een proefbrand?
De norm NEN2535, aangestuurd vanuit het Bouwbesluit 2012, borgt de kwaliteit van de brandmeldinstallatie. In deze norm wordt onder meer beschreven welke brandgrootte toegepast dient te worden. In het geval van de parkeergarage is de proefbrand uitgevoerd met Polyurethaan brandmatten om de werking van de brandmeldinstallatie te testen. Met behulp van deze matten wordt een open vuur gecreëerd met zwarte rook. 

De proefbrand in de parkeergarage is prima geslaagd. De brandmeldinstallatie deed precies wat hij moest doen en de parkeergarage is nu weer open voor algemeen gebruik. 

Synto kan deze proefbrand, zoals vastgelegd in de NEN2535, met de grootste zorg voor u uitvoeren. Wij beschikken over de genormaliseerde apparatuur en ontzorgen u door het organiseren van de proefbrand en het opstellen en verstrekken van bijbehorende rapportages.